Jurnalın təsisçiləri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Īnstitutu «Elm və təhsil» nəşriyyatı.

Təsisçilər

Jurnalın təsisçiləri:


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu

 

«Elm və təhsil» nəşriyyatı