Jurnalın təsisçiləri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Īnstitutu «Elm və təhsil» nəşriyyatı.

Jurnal haqqında

Toplu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınmışdır (Filologiya elmləri bölməsi, №13).

 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir. Reyestr №3222.